Warsztaty organizowane przez firmy, z którymi współpracujemy tworząc GIS Day pozwalają na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie systemów informacji geograficznej. Z kolei warsztaty dla szkół prowadzone przez zaprzyjaźnione firmy, a także pracowników i studentów uczelni pozwalają na wprowadzenie młodzieży szkolnej w świat GIS.

Informacje o warsztatach zostaną ogłoszone wkrótce.