Warsztaty organizowane przez firmy, z którymi współpracujemy tworząc GIS Day pozwalają na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie systemów informacji geograficznej. Do wyboru są dwa tematy, jednak jeden nie wyklucza drugiego – można wziąć udział obu rodzajach zajęć, ponieważ czasowo się one nie pokrywają.

Temat 1. Poznaj podstawy PostgreSQL + PostGIS z zespołem GeoAnalytics i Drone Powered Solutions PwC

Do szkolenia zapraszamy wszystkich początkujących programistów chcących zapoznać się z tematyką funkcjonowania danych przestrzennych w PostgreSQL + PostGIS, szczególnie studentów 4 i 5 roku.

Na warsztatach dowiesz się jak w PostGIS:

– połączyć się z bazą danych z poziomu QGIS i dokonywać importu/eksportu danych przestrzennych

– analizować i przetwarzać dane przestrzenne przy pomocy wybranych funkcji PostGIS

– eksportować i udostępniać dane przestrzenne

Formularz do zapisów zostanie opublikowany na wydarzeniu na Facebooku.

Temat 2. TBA, prowadzony przez zespół firmy Globema